BRICKLIVE KOREA

     (주)브릭라이브코리아 


     주소  서울시 강남구 압구정로42길 32, 3층

              (신사동, 백현빌딩)

     전화  02-511-1760

     팩스  02-511-1790

     메일  bricklive@hibrick.kr

(주)라이브피플 


주소        서울시 성동구 아차산로49 서울숲코오롱디지털타워 605

전화        02-511-1760

팩스        02-511-1790

메일        bricklive@hibrick.kr


(주)브릭라이브코리아   대표ㅣ김 현 석

서울시 강남구 압구정로42길 32, 3층(신사동, 백현빌딩)

사업자등록번호ㅣ488-87-00555

전화ㅣ02-511-1760   팩스ㅣ02-511-1790

Copyright ⓒ 브릭라이브코리아


(주)라이브피플   

서울시 성동구 아차산로49 서울숲코오롱디지털타워3차 605호   대표ㅣ김 현 석                                                                                                                                                                                                                                       사업자등록번호ㅣ488-87-00555   전화ㅣ02-511-1760   팩스ㅣ02-511-1790

Copyright ⓒ 라이브피플


(주)라이브피플   대표ㅣ김 현 석

서울시 성동구 아차산로 49, 코오롱디지털타워3차 605호

사업자등록번호ㅣ488-87-00555

전화ㅣ02-511-1760   팩스ㅣ02-511-1790

Copyright ⓒ 라이브피플